Carpe Diem
  Engelleri Kaldır
 


“Farkına varmanın zamanı gelmedi mi?” kampanya sitesi üzerinden Türkiye’de yaşanan şaka gibi gerçeklerin paylaşılarak, kampanya bilgi ve detaylarına yer verilmesi.

Yerel ve ulusal yazılı, görsel ve işitsel yayın organlarının desteğiyle; basın bültenleri ve ana haber bültenlerine konu olarak, kampanya amacı doğrultusunda daha geniş kitlelere hitap edilebilmesi. 

Radyolarda “Farkına varmanın zamanı gelmedi mi?” kampanyasını duyuran radyo spotlarının dönmesi.

Ana akım kanallarında, “Farkına varmanın zamanı gelmedi mi?” etkinliğine çağrı yapan ve farkındalık yaratan reklam filminin dönmesi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda Okan Bayülgen’nin Medya Kralı, Beyazıt Öztürk’ün Beyaz Show ve Cüneyt Özdemir’in 5N1K programlarına katılımda bulunulacaktır.

Metro duraklarındaki ekranlarda “Farkına varmanın zamanı gelmedi mi?” etkinliğine çağrıda bulunan görüntülerin dönmesi.

İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Kocaeli, Bursa ve diğer illerde, 35 üniversitede farkındalık afişlerinin yer alması.

 

Microsoft Türkiye sponsorluğunda sitelerde “Farkına varmanın zamanı gelmedi mi?” bannerlarının dönmesi.

Gerçekleştirilecek görüşmeler sonucu kurumların, “Engelli Personel” alımıyla ilgili gerekli yükümlülükleri yerine getirilmesine teşvik edilerek, engelli bireylerin istihdamına katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.


 

1-Türkiye’de tedavi olma durumuna göre dil ve konuşma engelli nüfusun %11,27’si tedavi olabilmektedir.

2-Türkiye’de tedavi olma durumuna göre dil ve konuşma engelli nüfusun %63.02’sinin tedavisi yapılmamaktadır.

3-Engelli nüfusunun %39,15’i kamuya açık alanlarda görsel uyarı işaretlerinin yeterli olmaması yüzünden güçlük çekmektedir.

4-Engelli nüfusunun %39,4’ü sosyal ve kültürel etkinliklere katılamamaktadır.

5-Engelli nüfusunun %58,87’si devletin sağladığı imkanlar yetersiz olduğu için güçlük çekmektedir.

6-Engelli nüfusunun %45,48’i engeliyle ilgili teknolojiye uygun aletlerin alınamaması yüzünden güçlük çekmektedir.

7-Engelli nüfusunun %45,06’sı eğitim olanaklarından yararlanamadıkları için güçlük çekmektedir.

8-Engelli nüfusun %41,12’si günlük yaşamda karşılaşılan sorunları çözememeyle ilgili güçlük çekmektedir.

9-Engelli nüfusun %38,49’u haberleşme olanağının olmaması yüzünden güçlük çekmektedir. 

10-Engelli nüfusun %25,78’i görsel yayın organlarından yararlanamadıkları için güçlük çekmektedir. 

11-Dil ve konuşma engelli nüfusun toplam %25,83’ü yarım konuşma engellidir. 

12- Dil ve konuşma engelli nüfusun toplam %22,83’ü tutuk konuşma engellidir. 

13- Dil ve konuşma engelli nüfusun toplam %45,93’ü hiç konuşamamaktadır. 

14-Kendi adına sosyal güvenlikten yararlanan erkek engelli nüfusu %82,47’dir. 

15-Kendi adına sosyal güvenlikten yararlanan kadın engelli nüfusu %16,04’tür. 

16-Kendi adına sosyal güvenlikten yararlanan engelli nüfusu %44,50’dir. 

17-Başkasının adına sosyal güvenlikten yararlanan engelli nüfusun %82,47’si erkektir. 

18-Başkasının adına sosyal güvenlikten yararlanan engelli nüfusun %83,96’sı kadındır. 

19-Başkasının adına sosyal güvenlikten yararlı engeli nüfusu %55,49’dur. 

20-Engelli nüfusun eğitim hizmeti alan kadın nüfusu %16,53’tür. 

21-Engelli nüfusun eğitim hizmeti alan erkek nüfusu %23,25’tir 

22-Engelli nüfusun eğitim hizmeti alan toplam nüfusu %20,45’tir. 

23-Engelli nüfusun bakım ve rehabilitasyon alan toplam nüfusu %9,63’tür. 

24-Engelli nüfusun meslek ve beceri edinme kursu alan toplam nüfusu %13,71dir. 

25-Engelli nüfusun sağlık hizmeti alan toplam nüfusu %75,76’dır. 

26-Engelli nüfusun sosyal ve kültürel hizmet alan toplam nüfusu %1,49’dur. 

27-Engelli nüfusun aile rehberlik ve danışmanlık hizmeti alan toplam nüfusu %1,67’dir. 

28-Engelli nüfusun toplam %85,18’i sağlık kuruluşundan engellilerle ilgili derneklerden hizmet almaktadır. 

29-Engelli nüfusun toplam %4,18’i Milli Eğitim Bakanlığı’ndan hizmet almaktadır. 

30-Ortopedik engelli nüfusun %53,38’i devletin sağladığı imkanların yetersiz kalması yüzünden güçlük çekmektedir. 

31-Ortopedik engelli nüfusun %42,88’i toplu taşıma araçlarından binmede güçlük çekmektedir. 

32-Ortopedik engelli nüfusun %27,08’i çevre düzenlemelerinin olmaması yüzünden güçlük çekmektedir. 

33-Ortopedik engelli nüfusun %22,9’u kamuya açık binalara girememe yüzünden güçlük çekmektedir. 

34-Ortopedik engelli nüfusun %27,12’si toplumun yardımcı olamaması yüzünden güçlük çekmektedir. 

35-Ortopedik engelli nüfusun %23,62’si sosyal ve kültürel etkinliklere katılamadıkları yüzünden güçlük çekmektedir. 

36-Ortopedik engelli nüfusun %17,88’i evlilik yaşamının olumsuz etkilenmesi yüzünden güçlük çekmektedir. 

37-Ortopedik engelli nüfusun %38,30’u özrüyle ilgili teknolojiye uygun aletlerin alınamaması yüzünden güçlük çekmektedir. 

38-Görme engelli nüfusun %20,30’unun tedavisi yapılmaktadır. 

39-Görme engelli nüfusun %38,60’ının tedavisi yapılmamıştır. 

40-Görme engelli nüfusun %51,58’i devletin sağladığı imkanların yetersiz olması yüzünden güçlük çekmektedir. 

41-Görme engelli nüfusun %35,06’sı kamuya açık alanlarda sesli uyarı işaretleri ve çevre düzenlemelerinin yeterli olmaması yüzünden güçlük çekmektedir. 

42-Görme engelli nüfusun %34,7’si toplu taşıma araçlarına binmekte güçlük çekmektedir. 

43-Görme engelli nüfusun %39,36’sı özrüyle ilgili teknolojiye uygun aletlerin alınamaması yüzünden güçlük çekmektedir. 

44-Görme engelli nüfusun %27,07’si sosyal ve kültürel etkinliklere katılmayla ilgili güçlük çekmektedir. 

45-Görme engelli nüfusun %16,1’i evlilik yaşamının olumsuz etkilenmesiyle ilgili güçlük çekmektedir. 

46-Görme engelli nüfusun %27,34’ü toplumun yardımcı olamamasıyla ilgili güçlük çekmektedir. 

47-Görme engelli nüfusun %26,38’i Braille ve sesli yayınların yeterli ve yaygın olmamasıyla ilgili güçlük çekmektedir. 

48-İşitme engelli nüfusun %13,02’sinin tedavisi yapılmaktadır. 

49-İşitme engelli nüfusun %39,02’sinin tedavisi yapılmaktadır. 

50-İşitme engeli nüfusun %43,61’inin tedavisi yapılmamaktadır. 

 
  Toplamda 12970 ziyaretçi (25042 klik) Ziyaret ettiğiniz için teşekkürler.  
 
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol